Get Adobe Flash player

Společnost INPOS spol., s r.o. je již od roku 1997 let předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti komerční bezpečnosti.Hlavní prioritou naší společnosti je individuální přístup a spokojenost každého konkrétního klienta. Naše společnost je významným partnerem a členem České komory detektivních služeb a Hospodářské komory České republiky.
Zakladatel společnosti JUDr. Miroslav Vávra 8.2.1950 od roku 1972 pracoval u policie na kriminální službě v různých funkcích od řadového detektiva až po funkci vrchního komisaře kriminální služby hlavního města Prahy. V průběhu služby se podílel na objasnění významných případů jako orlické vraždy, kauza Bohemia banka, IPB banka a spousty dalších. Po ukončení služební kariéry přešel do sféry soukromé, byl prezidentem České komory detektivních služeb, bezpečnostním poradcem Magistrátu hlavního města Prahy a mimo jiné publikoval v řadě odborných časopisů na téma bezpečnost a kriminalita.